Privacybeleid Stap in de juiste richting

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 augustus 2020.

Stap in de juiste richting, met postadres Kneppelhoutstraat 33, 2321 AZ Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.stapindejuisterichting.nl
Postadres: Kneppelhoutstraat 33, 2321 AZ Leiden
+31 6 11728488
Stap in de juiste richting is ingeschreven bij de KvK onder nummer: 72429089

Nicole van Alder is eigenaar/coach en in die zin Functionaris Gegevensbescherming van Stap in de juiste richting. Ze is te bereiken via nicole@stapindejuisterichting.nl

Stap in de juiste richting garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Hieronder lees je welke persoonsgegevens worden verwerkt, wat Stap in de juiste richting met deze persoonsgegevens doet, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Persoonsgegevens die Stap in de juiste richting verwerkt

 1. Stap in de juiste richting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:
  1. Voor- en achternaam
 2. Geslacht
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummer
 5. E-mailadres
 6. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en/of tijdens het traject ten behoeve van je persoonlijke ontwikkeling
 7. Gegevens over jouw activiteiten op de website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Stap in de juiste richting verwerkt

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via nicole@stapindejuisterichting.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

Bijzondere en gevoelige informatie over jouw hulpvraag en jouw traject wordt na elk gesprek genoteerd, dit gebeurt schriftelijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt:

Stap in de juiste richting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Je gepersonaliseerde informatie te versturen
 2. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 3. Je te informeren over wijzigingen c.q. uitbreiding van de diensten en producten
 4. Om diensten bij je af te leveren
 5. Het afhandelen van jouw betaling
 6. Stap in de juiste richting analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 7. Stap in de juiste richting verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De verwerking van persoonsgegevens voor de doeleinden genoemd onder nummers 1,2,3 en 4 geschiedt op basis van het gerechtvaardigd belang daarbij. Het is voor de bedrijfsvoering belangrijk om aanbiedingen, nieuwe producten en diensten en dergelijke onder de aandacht te kunnen brengen. Stap in de juiste richting streeft ernaar dit op een zo persoonlijk mogelijke manier te doen, zodat daarmee ook het belang van de (potentiële) klanten wordt gediend.

De verwerking van persoonsgegevens voor het doeleinde genoemd onder nummer 5 geschiedt op basis van een contractuele en wettelijke verplichting. Op basis van deze verplichting is het noodzakelijk de volgende persoonsgegevens op te geven: naam- en voornaam, geslacht en adresgegevens. Deze gegevens heeft Stap in de juiste richting nodig voor de uitvoering van de facturatie van de overeengekomen dienst. De gegevens van de werkgever worden gebruikt om een offerte voor een traject op maat op te stellen en tevens voor de financiële afhandeling.

Stap in de juiste richting combineert jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen, zoals de gegevens die je hebt verstrekt om de gratis-weggever te verkrijgen en de gegevens die jij hebt achtergelaten op de website voor het verkrijgen van meer informatie over de diensten. Je voornaam en e-mailadres gebruikt Stap in de juiste richting voor het verzenden van commerciële doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stap in de juiste richting neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stap in de juiste richting) tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Stap in de juiste richting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Stap in de juiste richting hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Je voornaam en e-mailadres worden bewaard voor de doeleinden genoemd onder nummers 1, 2, 3 en 4 onder het kopje ‘Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerk’ tot het moment dat je je weer uitschrijft voor deze lijst in ons e-mailmarketingsysteem. Wanneer jij je uitschrijft voor de automatische e-mail reeksen of aanbiedingen worden je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem verwijderd.

De gegevens in het boekhoudsysteem worden tenminste 7 jaar bewaard, onder andere om aan al de wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er een verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stap in de juiste richting verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stap in de juiste richting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van ActiveCampaign. De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign en hun doorgifte van gegevens naar de Verenigde Staten lees je hier (Engelstalig).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stap in de juiste richting gebruikt alleen technische, functionele en tracking cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting.

Welke cookies worden gebruikt op deze website?

Google Analytics
Omdat wij graag wil weten hoe de bezoekers de website gebruiken, zodat wij het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruikt Stap in de juiste richting Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.

Social media
Wij willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van de website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Tracking cookies
Met jouw toestemming gebruik Stap in de juiste richting Site Tracking van ActiveCampaign. Site Tracking plaatst een cookie die bijhoudt welke pagina’s jij op de website bekijkt. Hierdoor kunnen wij marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses. Meer informatie over Site Tracking. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stap in de juiste richting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover Stap in de juiste richting beschikt, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar nicole@stapindejuisterichting.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Stap in de juiste richting jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stap in de juiste richting reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Stap in de juiste richting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe Stap in de juiste richting persoonsgegevens beveiligd

Stap in de juiste richting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via nicole@stapindejuisterichting.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.