Disclaimer

7 augustus 2020

Op deze pagina vind je de disclaimer van www.stapindejuisterichting.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Stap in de juiste richting. In deze disclaimer geeft aan onder welk voorbehoud de informatie op de website aan je wordt aangeboden. Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Algemeen 

Stap in de juiste richting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72429089, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.stapindejuisterichting.nl.

Alles wat je op deze website vindt is beschermd door auteursrecht. Het intellectueel eigendom berust bij Stap in de juiste richting. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stap in de juiste richting is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Voor persoonlijk, niet commercieel gebruik is deze toestemming niet nodig. De informatie mag gedeeld worden met vermelding van een link naar deze website.

Inhoud

Aan de inhoud van deze website en de diensten van Stap in de juiste richting kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Stap in de juiste richting streeft naar een zo actueel mogelijke website. Met zorgvuldigheid is de informatie en het aanbod op de website samengesteld. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan Stap in de juiste richting daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Stap in de juiste richting behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stap in de juiste richting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waar via hyperlinks naar verwezen wordt. Stap in de juiste richting is niet aansprakelijk voor wat voor vorm van geleden schade dan ook, veroorzaakt door acties die je naar aanleiding van informatie op deze website onderneemt.

Medische diagnose

Stap in de juiste richting geeft geen medisch advies. De informatie en de aangeboden diensten zijn niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose. De lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheidssituatie. 

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over deze disclaimer?
Dan kun je e-mailen naar: info@stapindejuisterichting.nl

Op alle diensten zijn de Algemene voorwaarden van Stap in de juiste richting van toepassing. 

Wijzigingen

Stap in de juiste richting behoudt zich het recht voor om haar disclaimer aan te passen. Check deze daarom regelmatig op wijzigingen.

 

Nicole van Alder Coachpraktijk Stap in de juiste richting

Nicole van Alder Coachpraktijk Stap in de juiste richting

Ik reageer gemiddeld binnen 4 uur

I will be back soon

Nicole van Alder Coachpraktijk Stap in de juiste richting
Wat leuk dat je mijn website bezoekt!

Heb je een vraag over bijvoorbeeld mijn aanbod? Laat het mij weten. Ik help je graag.
Whatsapp Kan ik je ergens mee helpen?