Algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Stap in de juiste richting en haar cliënt inzake behandeling en/of het leveren van diensten.
Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Stap in de juiste richting geef je aan akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities
Praktijk: Stap in de juiste richting, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72429089
Opdrachtnemer: Nicole van Alder, eigenaresse van Stap in de juiste richting, gediplomeerd Coach voor Loopbaan en persoonlijke ontwikkeling / Register Wandelcoach® / Intervisiebegeleider.
Cliënt: alle cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Nicole van Alder inroepen en/of van de website Stap in de juiste richting gebruikmaken.
Website: www.stapindejuisterichting.nl, eigendom van Stap in de juiste richting.

Aansprakelijkheid
Stap in de juiste richting streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks kan Stap in de juiste richting geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade, fysieke schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Stap in de juiste richting.
De cliënt blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Stap in de juiste richting doorbrengen als daarna.

Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
Stap in de juiste richting zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, behalve als Stap in de juiste richting daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.
De persoonsgegevens die opdrachtgever verstrekt bij inschrijving of aankoop worden door Stap in de juiste richting vastgelegd voor de uitvoering van de opdracht. De gegevens kunnen door Stap in de juiste richting worden gebruikt om informatie te sturen over relevante producten en diensten van Stap in de juiste richting. Als opdrachtgever geen prijs stelt op informatie dient een e-mail verstuurd te worden onder vermelding van ‘afmelding’ naar info@stapindejuisterichting.nl. Uitschrijven door middel van de uitschrijf-link die op alle uitingen meegestuurd wordt, is ook mogelijk.

Betalingsvoorwaarden
Facturen dienen voorafgaand aan het afgesloten traject (de eerste wandeling) betaald te zijn.

Annulering afspraak
Bij annulering van een afspraak door opdrachtgever binnen 24 uur, wordt 100% van de gesprekskosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
Stap in de juiste richting behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor Stap in de juiste richting haar opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Vragen of klachten
Heb je vragen, klachten of opmerkingen over onze algemene voorwaarden? Deze kun je e-mailen naar: info@stapindejuisterichting.nl

Wijzigingen
Stap in de juiste richting behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
Als de cliënt een wijziging in deze voorwaarden niet wilt accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Algemene voorwaarden opgesteld op woensdag 29 augustus 2018

Nicole van Alder Coachpraktijk Stap in de juiste richting

Nicole van Alder Coachpraktijk Stap in de juiste richting

Ik reageer gemiddeld binnen 4 uur

I will be back soon

Nicole van Alder Coachpraktijk Stap in de juiste richting
Wat leuk dat je mijn website bezoekt!

Heb je een vraag over bijvoorbeeld mijn aanbod? Laat het mij weten. Ik help je graag.
Whatsapp Kan ik je ergens mee helpen?